ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ БРЕЗНИК
Необходимо е да се попълни и подпише
Изтегли PDF

Мерки за организиране на дейностите в ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ БРЕЗНИК
Относно мерките за организиране на дейностите в детската градина след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19
Изтегли PDF

Помощ КОВИД-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Изтегли PDF

Писмо РЗИ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Изтегли PDF