ПРАВИЛНИК


Правилник за вътрешен трудов ред на ДГ „Брезица“ Брезник


Прочети


ПРАВИЛНИК


Правилник за устройство и дейността на ДГ „Брезица“ Брезник


Прочети


ПРАВИЛНИК


Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд


Прочети