Квалификация


Квалификация на педагогическите специалисти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ – „Комуникативни умения в образователна среда“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ – Взаимодействие на образователните институции с родителите и децата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ – Изработване на Стратегия на образователната институция

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ – ЗА СТЕМ и още нещо

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ „БРЕЗИЦА“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДГ “БРЕЗИЦА“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ДГ „БРЕЗИЦА“ В СЕРТИФИЦИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА – ТЕМА: „Работа в екип“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ НА ДГ „БРЕЗИЦА“ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ – ТЕМА: „Спазване на правилата на финансово отчитане, предпоставка за достоверно представяне на финансовите отчети. Допускани грешки в счетоводното отчитане и специфични казуси“