Детска градина „Брезица“

ДГ” Брезица” Брезник изгражда

МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА

Всяка сутрин деня на децата в ДГ” Брезица” ще започва с равносметка и споделяне за това, как е преминал предишния ден.

ДОКОСНЕТЕ СЕ ДО НАС


ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА

Обучение за бъдеще

Учебни подходи, които се адаптират към всяко дете и включват неговите силни страни и интереси

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА


ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА

Обучение за бъдеще

Учебни подходи, които се адаптират към всяко дете и включват неговите силни страни и интереси


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПАВътрешни правила за дейността

COVID-19

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

КАКВО МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ НА ВАШЕТО ДЕТЕ

Нашите дейности и програми
Здравословна храна

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Спорт

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Забавление

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Екскурзии

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Учене

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Музика и танци

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Целодневна грижа


Много играчки


Професионалисти


Образование