Детска градина „Брезица“

60 години ДГ” Брезица”

60 години заедно Детска градина „Брезица“

Тържество по случай 60 годишен юбилей на ДГ” Брезица” гр. Брезник

ГАЛЕРИЯ


ДГ” Брезица” Брезник изгражда

МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА

Всяка сутрин деня на децата в ДГ” Брезица” ще започва с равносметка и споделяне за това, как е преминал предишния ден.

ДОКОСНЕТЕ СЕ ДО НАС


ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА

Обучение за бъдеще

Учебни подходи, които се адаптират към всяко дете и включват неговите силни страни и интереси

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА


ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА

Обучение за бъдеще

Учебни подходи, които се адаптират към всяко дете и включват неговите силни страни и интереси


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА


КАКВО МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ НА ВАШЕТО ДЕТЕ

Нашите дейности и програми
Здравословна храна

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Спорт

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Забавление

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Екскурзии

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Учене

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19Музика и танци

Вътрешни правила за дейността на детска градина „БРЕЗИЦА“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Целодневна грижа


Много играчки


Професионалисти


Образование