Стратегия за развитие на ДГ ”Брезица”


Отчет на изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2022 – 2023г.
Отчет на изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2020 – 2021г.
План – програма за работа по БДП
Отчет на план за действие 2016 – 2020г.
Отчет за изпълнение на плана за действие към стратегията за развитие 2018 – 2020г.
План за действие 2020 – 2022г.
Отчет на план за действие 2018 – 2020г.
Отчет на изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2016 – 2018г.
Стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник за период 2020 – 2024г.
Отчет на изпълнение на стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2018 г.
План за действие за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник за период 2019г.
План за действие за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник за период 2017г.
Отчет на изпълнение на стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2016 – 2018 г.
Отчет на изпълнение на стратегия за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2017 г.
План за действие за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник за период 2016 – 2020г.
Отчет за изпълнение на плана за действие към стратегията за развитие на ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник 2016 – 2018 г.