Екосъзнание и екотолерантност


„Екосъзнание и екотолерантност“ – нов проект към инициативата „Мост към добрината“

ЦЕЛ:
Изграждане на ценностна система у деца, родители и персонал – формиране на екосъзнание и екотолерантност.
Усъвършенстване на подходите и технологиите за формиране на ценностни качества и ориентации, свързани с чувството за българската национална идентичност, уважение към другите, съпричастност, обич, приятелство и гражданско отношение.

ЗЕЛЕНИ СЕДМИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“


Проект „Екосъзнание и екотолерантност„ в ДГ „Брезица„ – разделно събиране на отпадъци, Зелен подарък на мама

Проект „Есосъзнание и екотолерантност в ДГ „Брезица„ – зелени седмици през м.март. „Черешката на тортата„ – да се храним с еко и био продукти.

Проект „Екосъзнание и екотолерантност„ в ДГ„Брезица„ – Да засадим дърво, Дом за всяка птичка.


Проект „Екосъзнание и екотолерантност„ в ДГ„Брезица„ – Грижа за домашните любимци и растения.