История на Детска градина „Брезица“

Детска градина „Брезица“ е създадена в далечната 1962 година в очуждена къща.
През 1967 година широко отваря врати за своите възпитаници сегашната сграда.
До 1998 година детската градина носи името „Елена Георгиева“, а след това приема нежното име „БРЕЗИЦА“.
Градината работи с пет целодневни групи, разпределени по възраст и една яслена група. Красивата обстановка предлага на децата педагогически уют и комфорт и възможности за избор от богат набор на учебни пособия, книги, технически средства, играчки и уреди. Разполага с отличен и квалифициран екип, осъзнал своята значимост и отговорност, добре организиран двор, собствен кухненски блок, локално парно и пералня.
От 2010 година детска градина „Брезица“ работи по собствена инициатива – „МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА“, чиято цел е:
„Засилване на възпитателната роля на детската градина за формиране на ценностни качества и ориентации у децата, свързани с чувството за българската идентичност, чрез откриване на доброто, обичта, приятелството, уважението и съпричастността”.
Да получаваш много обич всеки ден, да виждаш грейнали от щастие лица на деца и колеги, да усещаш подкрепа, увереност и удовлетворение е наистина богатство и награда за труда на детския учител. А това със сигурност ще е факт с целенасочената работа по приобщаване към общочовешките и национални ценности и изграждането на позитивна среда чрез „Мост към добрината”.