Отчет за касово изпълнение за 2024 г. Юни
Отчет за касово изпълнение за 2024 г. март
Бюджет 2024 г.
Отчет за касово изпълнение за 2023 г. декември
Обяснителна записка към Касов отчет B 3 към 31 Декември 2023 г.
Обяснителна записка към Касов отчет IB 3 към 31 Декември 2023 г.
Касов отчет IB 3 проект АПСПО към 31 Декември 2023 г.
Бюджет Август 2023 г.
Отчет за касово изпълнение за 2023 г. септември
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2023 г. септември
Бюджет 2023 г.
Отчет за касово изпълнение за Юни 1 2023 г.
Отчет за касово изпълнение за Юни 2 2023 г.
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2022 г. декември
Отчет за касово изпълнение за 2022 г. декември
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2022 г. септември
Отчет за касово изпълнение за 2022 г. септември
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2022 г. юни
Отчет за касово изпълнение за 2022 г. юни
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2022 г. март
Отчет за касово изпълнение за 2022 г. март
Бюджет 2022 г.
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2021 г. декември
Отчет за касово изпълнение за 2021 г. декември
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2021 г.
Отчет за касово изпълнение за 2021 г. септември
Бюджет 2021 г.
Отчет за касово изпълнение за 2021 г. март
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2021 г.
Отчет за касово изпълнение за 2020 г.
Отчет за касово изпълнение за АПСПО 2020 г.
Отчет за касово изпълнение за 2020 г. септември
Отчет за касово изпълнение за 2020 г. юни
Отчет за касово изпълнение за 2020 г. юни
Отчет за касово изпълнение за 2020 г. март
Бюджет 2020 г.
Отчет за касово изпълнение за 2019 г. декември
Отчет за касово изпълнение за 2019 г. декември
Отчет за касово изпълнение за 2019 г. септември
Отчет за касово изпълнение за 2019 г. март
Обяснителна записка към Бюджет 2019 г. март
Бюджет 2019 г.
Отчет за касово изпълнение за 2018 г.
Обяснителна записка към Бюджет 2018 г.
Отчет за касово изпълнение за 2018 г. юни
Обяснителна записка към Бюджет 2018 г. юни
Бюджет 2018 г.
Отчет за касово изпълнение за 2017 г.
Обяснителна записка към Бюджет 2017 г.
Бюджет 2017 г.